Cand.oecon. er det latinske namnet på ein økonomisk embetseksamen av høgare grad som fram til vårsemesteret 2007 blei tildelt av Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo og av Norges Handelshøyskole. Dei som tok denne graden har gjerne blitt kalla samfunnsøkonomar, tidlegare sosialøkonomar.

Grada er no som ei følgje av Kvalitetsreforma erstatta med mastergraden.

Cand.oecon. er ei forkorting, det fulle namnet er candidatus/candidata oeconomices.

Spire Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.