Kvalitetsreforma i høgare utdanning er ei reform i høgskule- og universitetssektoren som blei vedtatt i Stortinget i 2001 og sett i verk ved studiestart i 2003 ved alle høgare utdanningsinstitusjonar i Noreg.

Endringane i kvalitetsreforma i stor grad ei følgje av tilrådingar gitt av Utvalet for høgre utdanning, det såkalla «Mjøs-utvalet» etter leiaren for utvalet, Ole Danbolt Mjøs. Tilrådingane er vidare ei følgje av eller i tråd med Bologna-prosessen. Viktige delar av reforma var innføring av ny gradsstruktur med bachelor-, mastergrader og phd-grad, og Diploma Supplement, samt overgang til studiepoeng etter European Credit Transfer System (ECTS).

Reforma har blitt kritisert etter innføringa.[1][2]

Fotnotar

endre
  1. Universitas (4. mai 2005). «Berettiget kritikk». Henta 16. august 2008. [daud lenkje]
  2. Uniforum nett no (11. november 2005). «Reformkritiske kandidater». Henta 16. august 2008. [daud lenkje]

Bakgrunnsstoff

endre