Candidatus theologiæ

(Omdirigert frå Cand.theol.)

Candidatus theologiæ (hankj.) eller candidata theologiæ (hokj.), begge avkorta cand. theol., er ein akademisk grad i det norske utdanningssystemet. Graden er òg bruka i Danmark og Island, og han er bruka i nokre tyske, nederlandske, tsjekkiske og amerikanske universitetssamanhenger.

I Noreg vert graden tildelt etter seks års profesjonsstudium med integrert praktisk-teologisk utdanning. Tre utdanningsinstitusjonar i Noreg kan tildele graden:

I Danmark vert tittelen rekna som ekvivalent med Master in Theology, medan han i Noreg er rangert høgre.

Bakgrunnsstoff endre