Curium

grunnstoff med kjemisk symbol Cm og atomnummer 96

Curium er eit kunstig, radioaktivt grunnstoff med atomnummer 96 og kjemisk symbol Cm. Det er eit aktinid. Grunnstoffet er oppkalla etter Marie og Pierre Curie.

Særlege kjenneteikn endre

Historie endre

Curium vart oppdaga i 1944.

Framstilling endre

Isotopar endre

Bakgrunnsstoff endre