D'Artagnan er hovudpersonen i Alexandre Dumas sin romanserie Dei tre musketerane. Han kjem frå Bearn i Sør-Frankrike og reiser til Paris for å verte musketer. Saman med vennane Aramis, Athos og Porthos kjempar han for kongen mot farlege fiendar som kardinalane Richelieu og Mazarin og den vakre Mylady.