Dødvekttonn er den totale vekta eit skip kan bere av last, drivstoff, forsyningar, besetning og passasjerar. Måleininga er viktig og blir saman brukt med bruttotonnasje, og deplasement for å angje dei kommersielle måla på eit skip.

Etter kvart som ein lastar ombord på eit skip vil skipet ligge djupare i vatnet. Maksimal dwt er den totale vekta eit skip kan ta med seg utan å ligge for lågt i vatnet.

Symbolet for dødvekttonn er dvt eller dwt (frå engelsk dead weight tonnage).

Kjelder endre