Dauvskap, det å vera døv eller døvhøyrd, vil seia at ein har så stor høyrslehemming at ein høyrer så godt som ingenting.

Døv

Videokonferanse der ein bruker teiknspråk
Medisinsk namnanacusis
Klassifikasjonar og ressursar
ICD-9-kode:389
ICD-10-kode:H90-H91
DiseasesDB19942
MeSHD034381
MeSHD034381

På verdsbasis er grovt rekna 1 av 1000, eller 0,1%, døve. Dette talet er høgare i utviklingsland der innbyggjarane har dårlegare tilgang på medisinsk hjelp. Døve kommuniserer med andre ved hjelp av teiknspråk eller å lesa på leppene og artikulera lydar, eller skriva. Dei alle fleste døve er eldre menneske som utvikla tilstanden etter at dei avslutta skolegangen, og må derfor læra seg desse evnene som vaksne.

Medan høyreapparat ikkje kan hjelpa dei som er heilt døve, kan cochleaimplantat, som stimulerer høyrselsnerva direkte, vera til hjelp.

Kjelder

endre