D. Stormyr Maskin AS

D. Stormyr Maskin AS er eit entreprenørfirma i Aure kommune. Føretaket vart stifta i 1967 og har sidan 1991 vore eit aksjeselskap. Føretaket arbeider med vegbygging, masseflyttning, graving, boring og sprengingsarbeid over hele landet. Typiske oppdrag er Kjøllefjord Vindpark og delar av Imarsundprosjektet.