Imarsundprosjektet

Imarsundprosjektet er eit bru-, veg- og ferjesambandsprosjekt som tek sikte på å gjera trafikkårene på Nordre Nordmøre meir effektive. Prosjektet har fire hovuddelar:

  1. Bygging av to bruer over Imarsundet som erstatning for ferjesambandet AukanVinsternes.
  2. Bygging av ny veg i samband med bruene.
  3. Bygging av by veg til SandvikaTustna.
  4. Bygging av ny ferjekai i Sandvika.
Litlsundbrua, vegen over Jørnøya og Imarsundbrua sett frå Ertvågsøya. (Foto: Olve Utne)
Sandvika ferjekaiTustna ligg vêrhardt til og er omdiskutert. Foto: Olve Utne)

Prosjektet vart fullført våren 2007.

Bakgrunnsstoff endre