Daegu (대구) er den fjerde største byen i Sør-Korea etter Seoul, Busan og Incheon og hovudstaden i Gyeongsangbuk-do provinsen sjølv om den formelt sett ikkje er ein lovleg del av den provinsen. Folketalet var i 2005 på om lag 2,5 millionar.