Dansemusikk er musikk som i første hand er laga for å dansast til. Han er oftast jamn i rytmen med tydelege taktslag som gjer det lettare for dei som dansar å halda takta.

Døme på dansemusikk endre

Kjelder endre