Danske fjernsynskanalar

Dette er dei danske fjernsynskanalane.

Store kanalar Endra

Alle kabel- og parabolselskap i Danmark må distribuere desse kanalane ifylgje lova:

Regionale kanalar Endra

Desse er er alle kringkasta av TV 2 (Danmark):

Kabel- og satellittkanalar Endra

Internett-baserte kanalar Endra