Dataorm er eit virus som deler og spreier seg sjølv til andre datamaskinar. Ein dataorm treng ikkje å henga seg med på eit program slik som andre virus må.

Som vern mot ormar er det vanleg å nytta antivirusprogram og antispywareprogram. Ein brannmur beskyttar ikkje mot virus, men hackarar.