Dataspelet Soldat

dataspel frå 2002
Brettlaging i Soldat

Soldat er eit gratis online 2D skytespel laga og utgjeve av ein polsk utviklar. Spelet er hovudsakleg gratis, men ein kan velje om ein vil betale for ekstra funksjonar.

Det er laga slik at den som vil kan lage til nye spelebrett, våpen og liknande slik at kvar enkelt får den gleda som dei søkjer.

BakgrunnsstoffEndra