De lege lata

De lege lata er latin og tydar i ein juridisk kontekst «etter gjeldande rett». Omgrepet vert nytta til å avgrense den gjeldande retten frå rett som ikkje gjeld lenger eller rett som enno ikkje gjeld (t.d. der eit lovframlegg er under handsaming og enno ikkje vedteke).

Motstykket er omgrepet de lege ferenda.

Spire Denne rettsvitskapsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.