Debora

kvinnenamn

Debora eller Deborah (hebraisk דְּבוֹרָה, 'bie') er eit kvinnenamn med bibelsk opphav. Den bibelske profeten Debora, omtala i Dommarane, er den best kjende namneberaren, og har gjort sitt til at namnet er utbreidd blant både jødar og kristne.

Andre former Endra

Ein vanleg jødisk skrivemåte for namnet er Dvora. Kortformene Deb, Debra og Debbie har oppstått i engelskspråklege land og er mykje brukte der.

Kjende namneberarar Endra

Sjå òg Endra