Deisme er trua på at det finst ein Gud, men at denne ikkje kan definerast som ein person som grip aktivt inn i verdas gang. Den deistiske gudstrua har si motsetnad i teismen, ei retning som meiner at ein personleg Gud grip aktivt inn i tilværet.

BakgrunnsstoffEndra

InformasjonEndra

OrganisasjonarEndra

Sjå ògEndra