Deltakraft

Deltakraft er i kjerne- og partikkelfysikk eit namn på ei tilnærming for den sterke vekselverknaden mellom to partiklar. Krafta er uendeleg stor dersom partiklane er nøyaktig på same stad, elles null.

KjelderEndra