Den Danske Salmebog

Den Danske Salmebog er salmeboka som blir nytta i den danske Folkekirken. Det er kome ut 15 autoriserte danske salmebøker sidan reformasjonen i Danmark-Noreg i 1536. Den noverande boka blei gjeven ut i 2003 og inneheld 791 salmar.

Den Danske Salmebog opslått på nr. 192 «Hil dig, frelser og forsoner».

I tillegg til salmane inneheld boksa også ritualboka og alterboka til Folkekirken, ei bønebok og utdrag frå Luthers lille katekismus.

Oppdeling av salmane endre

Salmerne i Den Danske Samlebog frå 2003 er opdelt i desse kategoriane:

  • 1–14: Lovsange
  • 15–51: Troen på Gud Fader
  • 52–279: Troen på Guds Søn
  • 280–317: Troen på Gud Helligånd
  • 318–374: Den hellige, almindelige kirke
  • 375–486: De helliges samfund
  • 487–523: Syndernes forladelse
  • 524–575: Kødets opstandelse og det evige liv
  • 576–698: Kristenlivet
  • 699–791: Menneskelivet

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre