Den danske Psalmebog

Den danske Psalmebog vart redigert av Hans Thomissøn og utgjeven med kongeleg løyve i 1569. Boka har 268 salmar, alle med melodi eller meloditilvisning. Boka er ordna dels etter kyrkjeåret, dels etter katekisma.

Tittelbladet til Thomissøns salmebok frå 1569.

Hovudtyngda av salmane i boka er på dansk, mange av dei omsette frå tysk etter reformasjonen. Boka har òg med nokre latinske salmar. Thomissøn har sjølv dikta 8 og omsett 37 av salmane i boka.

Salmeboka hadde 269 salmar, mange av dei kjende frå nyare tid. Nokre av salmane er:

Kjelder Endra

Bakgrunnsstoff Endra