Den danske grunnlova

Den danske grunnlova (offisielt dansk namn: Danmarks Riges Grundlov) vart underteikna i si opphavlege form 5. juni 1849 av Fredrik VII. Datoen markerer overgangen frå einevelde til konstitusjonelt monarki.

Grunnlova av 1849

Bakgrunnsstoff

endre