Med den fornærma meiner ein innan rettsvitskapen (på nynorsk) den personen som har vorte utsett for ærekrenkjing e.l. Sjå elles den krenkte

Spire Denne rettsvitskapsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.