Juss

læra om rettsreglar og juridisk metode
(Omdirigert frå Rettsvitskap)

Rettsvitskap, lovkunne eller jus(s) er studiet av lov og rett. Rettsvitskap ser på korleis lovar vert og har vorte brukte, korleis dei bør skrivast og brukast, og diskuterer rettslege omgrep.

Inndeling i rettsområdeEndra

Andre land sine rettssystemEndra

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra