«Den gamle verda» er eit omgrep som blir bruka for å nemne delane av jorda som europearane kjente før Kristoffer Columbus seglde til Amerika i 1492, det vil seie Europa, Afrika og Asia.[1]

«Den gamle verda» markert i grønt og «den nye verda» pluss Oseania i grått.

Motsettinga er «den nye verda» som femnar om Nord-Amerika og Sør-Amerika.[2]

Australia og Antarktis blei ikkje inkludert i omgrepa fordi desse kontinenta var ukjente i Europa då dei to omgrepa oppstod. Tidlegaste kjente bruk av omgrepet «den nye verda» er frå 1500-taletPietro Martire d'Anghiera skreiv om Amerika.

Kjelder

endre