Den heilage stolen

Den heilage stolen eller den apostoliske stolen er bispedømet i Roma og dermed embetet til paven og tenesteapparatet hans.

Våpenskjoldet til den heilage stolen

Den heilage stolen er forskjellig frå Vatikanstaten, som er ein suveren stat med eit territorium. Paven er likevel òg statsoverhovud for Vatikanstaten, og Den heilage stolen tek hand om forvaltinga av staten.

Kjelder

endre


Bakgrunnsstoff

endre