Pave er tittelen til den øvste leiaren av den katolske kyrkja. Paven er formelt biskop av Roma og statsoverhovud for Vatikanstaten. Den øvste leiaren for den koptiske kyrkja blir og kalla pave.

Paveemblemet

Historie

endre

Den katolske kyrkja reknar pavestillinga for å ha blitt stifta av sjølvaste Jesus Kristus, som utnemnde apostelen Peter til overhovud for dei som skulle følgja han. Paven blir då òg ofte omtala som «Peter sin etterfølgjar». Andre titlar som blir brukte er den opphavleg heidenske «Pontifex Maximus» (øvste brubyggjar) og «Servus Servorum Dei» (Tenar av Guds tenarar).

Ordet «pave» kjem frå latin papa, som tyder ‘far’. Dette blei brukt til å tiltala biskopar, men frå 300-talet var det berre brukt som tittel for biskopen av Roma.

Pavemakt

endre

Tidlegare styrte pavane over store delar av Italia, men denne kyrkjestaten forsvann i 1870 då han blei innlemma i den nye italienske staten. Paven trekte seg då tilbake til Vatikanet og nekta å ha noko med Italia å gjera. Først i 1920-åra klarte den dåverande italienske leiaren, Benito Mussolini, å oppnå forsoning med paven.

Liste over pavar

endre

Til tider har det vore meir enn éin pave. I ettertid har éin av dei fått status som den ekte paven, medan dei andre blir rekna som motpavar. Desse står i lista i kursiv.

Paverekkja går langt tilbake, og nokre opplysingar er usikre. Ho blir nå og då oppdatert. Denne lista er basert på den offisielle lista frå Vatikanet som blir gjeven ut i årboka for den katolske kyrkja, Annuario Ponteficio.

Frå byrjinga til 250

endre
Pavetid Pavenamn Latinsk namn Dåpsnamn Merknader
3264/67 Den heilage Peter Petrus Simon Peter, Shimon ben Yona, Shomin Kipha, Simeon Kephas Disippel av Jesus Kristus, krossfesta i 64 eller 67 i Roma. Festdag 29. juni (Peter og Paulus) og 22. februar (Peters stol).
6776 Linus Linus Linus Kanskje martyr. Festdag 23. september.
7688 Den heilage Kletus (Anakletus) Cletus Cletus eller Anakletus Martyr. Festdag 26. april.
8897 Den heilage Klemens I Clemens Clemens Martyr. Festdag 23. november.
97105 Den heilage Evaristus Evaristus Evaristus Moglegvis martyr. Festdag 26. oktober.
105115 Den heilage Aleksander I Alexander Alexander
115125 Den heilage Sixtus I (Xystus) Sixtus (Xystus) Sixtus (Xystus) Kanskje martyr. Festdag 6. april.
125136 Den heilage Telesforus Telesphorus Telesphorus Martyr. Festdag 5. januar
136140 Den heilage Hyginus Hyginus Hyginus Kanskje martyr. Festdag 11. januar.
140155 Den heilage Pius I Pius Pius Martyr. Festdag 11. juli
155166 Den heilage Anicetus Anicetus Anicetus Kanskje martyr. Festdag 17. april.
166175 Den heilage Soter Soterius Soterius Kanskje martyr. Festdag 22. april
175189 Den heilage Eleuterius Eleutherius Eleutherius Frå Albania, kanskje martyr. Festdag 6. mai
189199 Den heilage Viktor I Victor Victor
199217 Den heilage Zefyrinus Zephyrinus Zephyrinus
217222 Den heilage Callistus I Callistus Callistus Martyr. Festdag 14. oktober.
217235 Motpave Den heilage Hippolyt Hippolytus Hippolytus Første kjende motpave, og helgenkåra trass dette.
222230 Den heilage Urban I Urbanus Urbanus
230235 Den heilage Pontian Pontianus Pontianus
235236 Den heilage Anterus Anterus Anterus
236250 Den heilage Fabian Fabianus Fabianus

250–498

endre
Pavetid Pavenamn Latinsk namn Dåpsnamn Merknader
251253 Den heilage Kornelius Cornelius Cornelius
251258 Motpave Novatian Novatianus Novatianus
253254 Den heilage Lucius I Lucius Lucius
254257 Den heilage Pave Stefan I Stephanus Stephanus Martyr. Festdag 2. august
257258 Den heilage Sixtus II (Xystus) Sixtus II (Xystus) Sixtus (Xystus)
260268 Den heilage Dionysius Dionysius Dionysius
269274 Den heilage Felix I Felix I Felix
275283 Den heilage Eutychianus Euthycianus Euthycianus
283296 Den heilage Caius (Gaius) Caius (Gaius) Caius (Gaius)
296304 Den heilage Marcellinus Marcellinus Marcellinus
308309 Den heilage Marcellus Marcellus Marcellus
309310 Den heilage Eusebius Eusebius Eusebius
311314 Den heilage Miltiades Miltiades Miltiades
314335 Den heilage Sylvester I Silvester Silvester
januar 336—oktober 336 Den heilage Markus Marcus Marcus Festdag 7. oktober
337352 Den heilage Julius I Iulius Iulius
352366 Den heilage Liberius Liberius Liberius
355365 Den heilage Felix II (motpave) Felix II Felix
366383 Den heilage Damasus I Damasus Damasus
366367 Ursinus (motpave) Ursinus Ursinus
38426. november 399 Den heilage Siricius Siricius Siricius Festdag 26. november.
399401 Den heilage Anastasius I Anastasius Anastasius
401417 Den heilage Innocent I Innocens Innocens
417418 Den heilage Zosimus Zosimus Zosimus
418422 Den heilage Bonifatius I Bonifacius Bonifacius
418419 Motpave Eulalius Eulalius Eulalius
422432 Den heilage Celestin Caelestinus Caelestinus
432440 Den heilage Sixtus III (Xystus) Sixtus III (Xystus) Sixtus (Xystus)
440461 Den heilage Leo I (den store) Leo Leo
461468 Den heilage Hilarius Hilarius Hilarius
468483 Den heilage Simplicius Simplicius Simplicius
483492 Den heilage Felix II (III) Felix II (III) Felix
492496 Den heilage Gelasius I Gelasius Gelasius
496498 Den heilage Anastasius II Anastasius II Anastasius

498–752

endre
Pavetid Pavenamn Latinsk namn Dåpsnamn Merknader
498514 Den heilage Symmachus Symmachus Symmachus
498 og 501505 Motpave Laurentius Laurentius Laurentius
514523 Den heilage Hormisdus Hormisdus Hormisdus
523526 Den heilage Johannes I Ioannes Ioannes
526530 Den heilage Felix III (IV) Felix III Felix
530532 Bonifatius II Bonifacius Bonifacius
september 53014. oktober 530 Motpave Dioskur Dioscurus Dioscurus Frå Alexandria.
533535 Johannes II Ioannes II Mercurius Første pave som bytte namn ved innsetjing.
535536 Den heilage Agapetus Agapetus Agapetus
536537 Den heilage Sylverius Silverius Silverius Festdag 20. juni.
537555 Vigilius Vigilius Vigilius
556561 Pelagius I Pelagius Pelagius
561574 Johannes III Ioannes III Catalinus
575579 Benedikt I Benedictus I Benedictus
579590 Pelagius II Pelagius II Pelagius
590604 Den heilage Gregor den store Gregorius Magnus Gregorius
604606 Sabinian Sabinianus Sabinianus
februar 607—november 607 Bonifatius III Bonifacius III Bonifacius
608615 Den heilage Bonifatius IV Bonifacius IV Bonifacius
615618 Den heilage Adeodatus (Deusdedit) Deusdedit (Adeodatus) Adeodatus
619625 Bonifatius V Bonifacius V Bonifacius Frå Napoli.
625638 Honorius I Latinsk namn Dåpsnamn Merknader
oktober 638 og mai 640—oktober 640 Severinus Severinus Severinus
640642 Johannes IV Ioannes IV Ioannes Frå Dalmatia.
642649 Teodor I Theodorus Theodorus Frå Jerusalem.
649655 Den heilage Martin I Martinus Martinus Martyr. Festdag 12. november.
655657 Den heilage Eugenius I Eugenius Eugenius
657672 Den heilage Vitalian Vitalianus Vitalianus Frå Segni, Italia.
672676 Adeodatus II (Deusdedit) Adeodatus (Deusdedit) Adeodatus (Deusdedit) Frå Roma.
676678 Donus Donus Donus Frå Roma.
678681 Den heilage Agatho Agatho Agatho Frå Sicilia.
682683 Leo II Leo II Leo Frå Sicilia.
684685 Den heilage Benedikt II Benedictus II Benedictus Frå Roma.
685686 Johannes V Ioannes V Ioannes
686687 Konon Conon Conon / Konon
september 687—desember 687 Motpave Teodor Theodorus Theodorus
oktober 687—desember 687 Motpave Paschalis Paschalis Paschalis
687701 Den heilage Sergius I Sergius Sergius Frå Syria.
701705 Johannes VI Ioannes VI Ioannes Gresk.
705707 Johannes VII Ioannes VII Ioannes Gresk
januar 708—februar 708 Sisinnius Sisinnius Sisinnius Frå Syria.
708715 Konstantin I Constantinus Constantinus Frå Syria.
715731 Den heilage Gregor II Gregorius II Gregorius Frå Roma.
731741 Den heilage Gregor III Gregorius III Gregorius Frå Syria.
741752 Den heilage Zacharias Zacharias Zacharias Gresk.

752–1003

endre
Pavetid Pavenamn Latinsk namn Dåpsnamn Merknader
752757 Stefan II (III) Stephanus II Stephanus Frå Roma.
757767 Den heilage Paul I Paulus I Paulus Frå Roma.
767768 Motpave Konstantin (II) Constantinus (II) Constantinus
juli 768 Motpave Filip Philippus Philippus
767772 Stefan III (IV) Stephanus III (IV) Stephanus Frå Sicilia.
772795 Hadrian I Hadrianus Hadrianus Frå Roma.
795816 Den heilage Leo III Leo III Leo Frå Roma.
816817 Stefan IV (V) Stephanus IV (V) Stephanus Frå Roma.
817824 Den heilage Paschalis I Paschalis Paschalis Frå Roma.
824827 Eugenius II Eugenius II Eugenius Frå Roma.
august 827—september 827 Valentin Valentinus Valentinus Frå Roma.
827844 Gregor IV Gregorius IV Gregorius Frå Roma.
januar 844 Johannes Ioannes Ioannes
844847 Sergius II Sergius II Sergius Frå Roma.
847855 Den heilage Leo IV Leo IV Leo Frå Roma.
855858 Benedikt III Benedictus III Benedictus Frå Roma.
august 85524. september 855 Atanasius Athaniasius Athanasius Avsett. Død ca. 878.
858867 Den heilage Nikolas I (den store) Nicholaus (Magnus) Nicholaus Frå Roma.
867872 Hadrian II Hadrianus II Hadrianus Frå Roma.
872882 Johannes VIII Ioannes VIII Ioannes Frå Roma.
882884 Marinus I Marinus Marinus
884885 Hadrian III Hadrianus III Hadrianus Frå Roma.
885891 Stefan V (VI) Stephanus V (VI) Stephanus Frå Roma.
8914. april 896 Formosus Formosus Formosus
11. april 89626. april 896 Bonifatius VI Bonifacius VI Bonifacius Frå Roma.
896897 Stefan VI (VII) Stephanus VII Stephanus Frå Roma.
juli eller august 897—november 897 Pave Romanus Romanus Romanus Avsett frå paveembetet.
november 897—desember 897 eller januar 898 Teodor II Theodorus II Theodorus Frå Roma.
898900 Johannes IX Ioannes IX Ioannes Frå Tivoli.
900903 Benedikt IV Benedictus IV Benedictus Frå Roma.
juli 903—september 903 Leo V Leo V Leo Frå Ardea.
903904 Kristoforus Christophorus Christophorus Frå Roma.
904911 Sergius III Sergius III Sergius Frå Roma.
911913 Anastasius III Anastasius III Anastasius Frå Roma.
913914 Lando Lando Lando Frå Sabina.
914928 Johannes X Ioannes X Ioannes Frå Tossignano (Imola).
mai eller juni 928—desember 928 eller januar 929 Leo VI Leo VI Leo Frå Roma.
929931 Stefan VII (VIII) Stephanus VII (VIII) Stephanus Frå Roma.
931935 Johannes XI Ioannes XI Ioannes Frå Roma.
936939 Leo VII Leo VII Leo Frå Roma.
939942 Stefan VIII (IX) Stephanus VIII (IX) Stephanus Frå Roma.
942946 Marinus II Marinus II Marinus Frå Roma.
946955 Agapetus II Agapetus II Agapetus Frå Roma.
955963 Johannes XII Ioannes XII Ottaviano dei conti dei Tuscolo
963964 Leo VIII Leo VIII Leo Frå Roma.
mai 964—juni 964 Benedikt V Benedictus V Benedictus Frå Roma. Avsett. Døydde 4. juli 965.
965972 Johannes XIII Ioannes XIII Ioannes Frå Roma.
973974 Benedikt VI Benedictus VI Benedictus Frå Roma.
juni 974—juli 974 Bonifatius (VII) Bonifatius (VII) Francone Frå Roma. Avsett.
974983 Benedikt VII Benedictus VII Benedictus Frå Roma.
983984 Johannes XIV Ioannes XIV Pietro Frå Pavia.
august 98420. juli 985 Bonifatius (VII) Bonifatius (VII) Francone Frå Roma. Motpave for 2. gong.
985996 Johannes XV Ioannes XV Ioannes Frå Roma.
996999 Gregor V Gregorius V Bruno av Kärnten (Carinzia) Første tyske pave.
997998 Johannes (XVI) Ioannes (XVI) Giovanni Filogato Frå Rossano.
9991003 Sylvester II Silvester II Gerbert d'Aurillac Frå Auvergne. Første franske pave.

1003–1254

endre
Pavetid Pavenamn Latinsk namn Dåpsnamn Merknader
16. mai 10036. november 1003 Johannes XVII Ioannes XVII Sicco Frå Roma.
10031009 Johannes XVIII Ioannes XVIII Giovanni Fasano (Phasanius) Frå Roma.
10091012 Sergius IV Sergius IV Pietro Frå Roma.
10121024 Benedikt VIII Benedictus VIII Teofilatto dei conti di Tuscolo (Theophylactus II)
mai eller juni 1012—juli eller desember 1012 Gregor (VI) Gregorius (VI)
10241032 Johannes XIX Ioannes XIX Romano dei conti di Tuscolo (Romanus)
10321045 Benedikt IX Benedictus IX Teofilatto dei conti di Tuscolo (Theophylactus III) Abdiserte, gjeninnsett seinare.
januar 1045—mars 1045 Sylvester III Silvester III Giovanni Frå Roma.
10. mars 10451. mai 1045 Benedikt IX Benedictus IX Teofilatto dei conti di Tuscolo (Theophylactus III) Gjeninnsett, avsett og seinare gjeninnsett.
10451046 Gregor VI Gregorius VI Giovanni Graziano Frå Roma.
10461047 Klemens II Clemens II Sudiger til Morsleben av Horneburg
oktober 1047—juli 1048 Benedikt IX Benedictus IX Teofilatto dei conti di Tuscolo (Theophylactus III) Pave for tredje gong. Igjen avsett.
17. juli 10489. august 1048 Damasus II Damasus II Poppo Frå Tyrol.
10491054 Den heilage Leo IX Leo IX Bruno av Egisheim Frå Alsace (tysk).
10551057 Viktor II Victor II Gebhard av Dollnstein-Hirschberg Frå Schwaben.
10571058 Stefan IX (X) Stephanus IX Frederic de Lorraine Frå Lorraine.
10581059 Benedikt (X) Benedictus (X) Giovanni Frå Roma.
10581061 Nikolas II Nicholas II Gérard de Bourgogne Frå Bourgogne.
10611072 Alexander II Alexander II Anselmo Baggio Frå Baggio (Milano).
10611072 Honorius (II) Honorius Cadalo Frå Verona.
10731085 Den heilage Gregor VII Gregorius Hildebrand Frå Toscana.
10801099 Klemens (III) Clemens (III) Wiberto Frå Parma.
108616. september 1087 Den salige Viktor III Victor III Dauferius eller Desiderius Frå Benevento.
12. mars 108829. juli 1099 Den salige Urban II Urbanus II Odo af Lagery Frå Châtillon-sur-Marne.
10991118 Paschalis II Paschalis II Ranieri Frå Bieda eller Galeata.
11001101 Theoderik Theodericus Avsett, død 1102
februar 1102—mars 1102 Albert Albertus
11051111 Sylvester (IV) Silvester (IV) Maginulfo Frå Roma.
11181119 Gelasius II Gelasius II Giovanni Caetani Frå Gaeta.
11181121 Gregor (VIII) Gregorius (VIII) Maurizio Burdino
11191124 Callistus II Calistus II Guido (Guy) av Bourgogne
11241130 Honorius II Honorius II Lamberto Scannabecchi Frå Fiagnano (Imola).
desember 1124 Celestin (II) Caelestinus (II) Tebaldo Buccapecus Frå Roma.
11301143 Innocent II Innocens II Gregorio Papareschi Frå Roma.
11301138 Kletus (Anakletus) Anacletus (Cletus) Pietro Pierleoni Frå Roma.
mars 1138—29. mai 1138 Viktor (IV) Victor (IV) Gregorio Frå Ceccano.
11431144 Celestin II Caelestinus II Guido Frå Città di Castello.
11441145 Lucius II Lucius II Gerardo Frå Bologna.
11451153 Den salige Eugenius III Eugenius III Bernardo Frå Pisa.
11531154 Anastasius IV Anastasius IV Corrado Frå Roma.
11541159 Hadrian IV Hadrianus IV Nicholas Breakspear Frå Abbot's Langley, Hertfordshire.
11591181 Alexander III Alexander III Rolando Bandinelli Frå Siena.
11591164 Viktor (IV) Victor (IV) Ottaviano dei signori di Monticelli
11641168 Paschalis (III) Paschalis (III) Guido di Crema
11681178 Callistus (III) Calistus (III) Giovanni
11791180 Innocent (III) Innocens (III) Lando
11811185 Lucius III Lucius III Ubaldo Allucingoli Frå Lucca.
11851187 Urban III Urbanus III Uberto Crivelli Frå Milano.
oktober 118717. desember 1187 Gregor VIII Gregorius VIII Alberto di Morra Frå Benevento.
11871191 Klemens III Clemens III Paolo Scolari Frå Roma.
11911198 Celestin III Caelestinus III Giacinto Bobone Frå Roma.
11981216 Innocent III Innocens III Lotario dei conti di Segni Frå Gavignano (Roma).
12161227 Honorius III Honorius III Cencio Frå Roma.
12271241 Gregor IX Gregorius IX Ugolino dei conti di Segni Frå Anagni.
oktober 124110. november 1241 Celestin IV Caelestinus IV Goffredo da Castiglione Frå Milano.
10. november 1241—juni 1243 interregnum
juni 12437. desember 1254 Innocent IV Innocens IV Sinibaldo Fieschi Frå Lavagna (Genova).

1254–1503

endre
Pavetid Pavenamn Latinsk namn Dåpsnamn Merknader
12541261 Alexander IV Alexander IV Rinaldo deo signori di Ienne Frå Ienne (Roma).
12612. oktober 1264 Urban IV Urbanus IV Jacques Pantaléon Frå Troyes.
126529. november 1268 Klemens IV Clemens IV Gui Faucoi Frå Saint-Gilles.
29. november 12681. september 1271 interregnum
1. september 127110. januar 1276 Den salige Gregor X Gregorius X Tedaldo Visconti Frå Piacenza.
21. januar 127622. juni 1276 Den salige Innocent V Innocens V Pietro di Tarentaise Frå Savoy.
11. juli 127618. august 1276 Hadrian V Hadrianus V Ottobono Fieschi Frå Genova.
16. september 127620. mai 1277 Johannes XXI Ioannes XXI Pietro de Guiliano Frå Lisboa.
25. november 127722. august 1280 Nikolas III Nicholas III Giovanni Gaetani Orsini Frå Roma.
22. februar 128129. mars 1285 Martin IV Martinus IV Simon de Brion Fransk.
2. april 12853. april 1287 Honorius IV Honorius IV Giacomo Savelli Frå Roma.
22. februar 12884. april 1292 Nikolas IV Nicholas IV Girolamo (Hieronymus) Frå Lisciano.
4. april 12925. juli 1294 interregnum
5. juli 129413. desember 1294 Den heilage Celestin V Caelestinus V Pietro de Morrone Abdiserte, død 19. mai 1294.
24. desember 129411. oktober 1303 Bonifatius VIII Bonifacius VIII Benedetto Caetani Frå Anagni.
22. oktober 13037. juli 1304 Den salige Benedikt XI Benedictus XI Niccolò di Boccasio Frå Treviso.
5. juni 130520. april 1314 Klemens V Clemens V Bertrand de Got Frå Villandraut (Gironde).
7. august 13164. desember 1334 Johannes XXII Ioannes XXII Jacques D'Euse / Duèse Frå Cahors.
12. mai 132825. august 1330 Nikolas (V) Nicholas (V) Pietro Rinalducci Frå Corvari (Rieti).
20. desember 133425. april 1342 Benedikt XII Benedictus XII Jacques Fournier Frå Saverdun.
7. mai 13426. desember 1352 Klemens VI Clemens VI Pierre Roger Frå Maumont (Limoges).
18. desember 135212. september 1362 Innocent VI Innocens VI Étienne Aubert (Stephanus) Frå Monts (Limoges).
28. september 136219. desember 1370 Den salige Urban V Urbanus V Guillaume Grimoard Frå Grizac.
30. desember 137026. mars 1378 Gregor XI Gregorius XI Pierre Roger de Beaufort Frå Rosier d'Égletons (Limoges).
8. april 137815. oktober 1389 Urban VI Urbanus VI Bartolomeo Prignani Frå Napoli.
20. september 137816. september 1394 Klemens (VII) Clemens (VII) Robert av Genève Frå Genève. Sat i Avignon.
2. november 13891. oktober 1404 Bonifatius IX Bonifacius IX Pietro Tomacelli Frå Napoli.
28. september 139423. mai 1423 Benedikt (XIII) Benedictus (XIII) Pedro Martinez de Luna Frå Illueca (Aragon). Sat i Avignon.
17. oktober 14046. november 1406 Innocent VII Innocens VII Cosma Migliorati Frå Sulmona.
30. november 14064. juli 1415 Gregor XII Gregorius XII Angelo Correr Frå Venezia.
26. juni 14093. mai 1410 Alexander (V) Alexander (V) Petros Filargis Frå Kreta. Sat i Pisa.
17. mai 141029. mai 1415 Johannes (XXIII) Ioannes (XXIII) Baldassare Cossa Frå Napoli. Sat i Pisa.
21. november 141720. februar 1431 Martin V Martinus V Oddo Colonna Frå Genazzano (Roma).
3. mars 143123. februar 1447 Eugenius IV Eugenius IV Gabriele Condulmer Frå Venezia.
5. november 14397. april 1449 Felix (V) Felix (V) Amedeo VIII duca di Savoia Frå Chambéry.
19. mars 144724. mars 1455 Nikolas V Nicholas V Tomasso Parentucelli Frå Sarzana.
20. april 14556. august 1458 Callistus III Calistus III Alonso Borja (Alphonso de Borgia) Frå Torre del Canals (Valencia).
19. august 145814. august 1464 Pius II Pius II Enea Silvio Piccolomini Frå Corsignano (Siena).
30. august 146426. juli 1471 Paul II Paulus II Pietro Barbo Frå Venezia.
9. august 147112. august 1484 Sixtus IV Sixtus IV Francesco della Rovere Frå Celle (Savona).
29. august 148425. juli 1492 Innocent VIII Innocens VIII Giovanni Battista Cibo Frå Genova.
11. august 149218. august 1503 Alexander VI Alexander VI Rodrigo de Borja (de Borgia) Frå Játiva (Valencia).

1503–1758

endre
Pavetid Pavenamn Latinsk namn Dåpsnamn Merknader
8. oktober 150318. oktober 1503 Pius III Pius III Francesco Todeschini-Piccolomini Frå Siena.
26. november 150321. februar 1513 Julius II Iulius II Giuliano della Rovere Frå Albisola (Savona)
19. mars 15131. desember 1521 Leo X Leo X Giovanni de'Medici Frå Firenze.
9. januar 152214. september 1523 Hadrian VI Hadrianus VI Hadrian Floresz Frå Utrecht. Siste ikkje-italienske pave før Johannes Paul II.
19. november 152325. september 1534 Klemens VII Clemens VII Giulio de' Medici Frå Firenze.
13. oktober 153410. november 1549 Paul III Paulus III Alessandro Farnese Frå Canino (Viterbo).
7. februar 155023. mars 1555 Julius III Iulius III Giovanni Maria Ciocchi del Monte Frå Roma.
9. april 15551. mai 1555 Marcellus II Marcellus II Marcello Cervini Frå Montefano (Macerata).
23. mai 155518. august 1559 Paul IV Paulus IV Gian Pietro Carafa Frå Capriglia (Avellino).
26. desember 15599. desember 1565 Pius IV Pius IV Giovan Angelo Medici Frå Milano
7. januar 15661. mai 1572 Den heilage Pius V Pius V Antonio Michele Ghislieri Frå Bosco.
13. mai 157210. april 1585 Gregor XIII Gregorius XIII Ugo Boncompagni Frå Bologna.
24. april 158527. august 1590 Sixtus V Sixtus V Felice Peretti Frå Grottamare.
15. september 159027. september 1590 Urban VII Urbanus VII Giambattista Castagna Frå Roma.
5. desember 159016. oktober 1591 Gregor XIV Gregorius XIV Niccolò Sfondrati Frå Somma Lombarda.
29. oktober 159130. desember 1591 Innocent IX Innocens IX Giovan Antonio Fachinetti Frå Bologna.
30. januar 15923. mars 1605 Klemens VIII Clemens VIII Ippolito Aldobrancini Frå Fano.
1. april 160527. april 1605 Leo XI Leo XI Alessandro de'Medici Frå Firenze.
16. mai 160528. januar 1621 Paul V Paulus V Camillo Borghese Frå Roma.
9. februar 16218. juli 1623 Gregor XV Gregorius XV Alessandro Ludovisi Frå Bologna.
6. august 162329. juli 1644 Urban VIII Urbanus VIII Maffeo Barberini Frå Firenze.
15. september 16447. januar 1655 Innocent X Innocens X Giovanni Battista Pamphilij Frå Roma.
7. april 165522. mai 1667 Alexander VII Alexander VII Fabio Chigi Frå Siena.
20. juni 16679. desember 1669 Klemens IX Clemens IX Giulio Rospigliosi Frå Pistoia.
29. april 167022. juli 1676 Klemens X Clemens X Emilio Altieri Frå Roma.
21. september 167612. august 1689 Den salige Innocent XI Innocens XI Benedetto Odeschalchi Frå Como.
6. oktober 16891. februar 1691 Alexander VIII Alexander VIII Pietro Ottoboni Frå Venezia
12. juli 169127. september 1700 Innocent XII Innocens XII Antonio Pignatelli Frå Spinazzola
23. november 170019. mars 1721 Klemens XI Clemens XI Giovanni Francesco Albani Frå Urbino.
8. mai 17217. mars 1724 Innocent XIII Innocens XIII Michelangelo Conti Frå Poli.
29. mai 172421. februar 1730 Benedikt XIII Benedictus XIII Pietro Francesco Vincenzo Maria Orsini Frå Gravina.
12. juli 17306. februar 1740 Klemens XII Clemens XII Lorenzo Corsini Frå Firenze.
17. august 17403. mai 1758 Benedikt XIV Benedictus XIV Prospero Lambertini Frå Bologna.

1758-2005

endre
Pavetid Pavenamn Latinsk namn Dåpsnamn Merknader
6. juli 17582. februar 1769 Klemens XIII Clemens XIII Carlo Rezzonico Frå Venezia.
19. mai 176922. september 1774 Klemens XIV Clemens XIV Giovanni Vincenzo Antonio Lorenzo Ganganelli Frå Sant'Arcangelo di Romagna.
15. februar 177529. august 1799 Pius VI Pius VI Giannangelo Braschi Frå Cesena.
14. mars 180020. august 1823 Pius VII Pius VII Barnaba Gregorio Chiaramonti Frå Cesena.
28. september 182310. februar 1829 Leo XII Leo XII Annibale della Genga Frå Monticelli di Genga (Fabriano).
31. mars 182930. november 1830 Pius VIII Pius VIII Francesco Saverio Castiglioni Frå Cingoli.
2. februar 18311. juni 1846 Gregor XVI Gregorius XVI Bartolomeo Alberto Mauro Cappellari Frå Belluno.
16. juni 18467. februar 1878 Den salige Pius IX Pius IX Giovanni Maria Mastai Ferretti Frå Senigallia.
20. februar 187820. juli 1903 Leo XIII Leo XIII Vincenzo Gioacchino Pecci Frå Carpineto Romano.
4. august 190320. august 1914 Den heilage Pius X Pius X Giuseppe Melchiorre Sarto Frå Riese (Treviso).
3. september 191422. januar 1922 Benedikt XV Benedictus XV Giacomo della Chiesa Frå Genova.
6. februar 192210. februar 1939 Pius XI Pius XI Achille Ratti Frå Desio.
2. mars 19399. oktober 1958 Pius XII Pius XII Eugenio Pacelli Frå Roma.
28. oktober 19583. juni 1963 Den salige Johannes XXIII Ioannes XXIII Angelo Giuseppe Roncalli Frå Sotto il Monte (Bergamo).
21. juni 19636. august 1978 Paul VI Paulus VI Giovanni Battista Montini Frå Concesio (Brescia).
26. august 197828. september 1978 Johannes Paul I Ioannes Paulus I Albino Luciani Frå Forno di Canale (Belluno).
16. oktober 19782. april 2005 Johannes Paul II Ioannes Paulus II Karol Józef Wojtyła Frå Wadowice.
19. april 2005–2013 Benedikt XVI Benedictus XVI Joseph Ratzinger Frå Marktl am Inn.
13. mars 2013 Frans Francisus Jorge Mario Bergoglio Frå Buenos Aires i Argentina

Merknadar

endre

Nummereringa av pavar er feilaktig for tre namn:

  • Stefan II vart feilaktig kalla Stefan III, og dette hang att lenge, slik at alle dei som tok dette namnet går under to ulike nummer. Det reelle er sett fyrst, med det feilaktige i parentes.
  • Det finst ingen Martin II eller Martin III. Ved ei feiltaking tok ein Marinus I og Marinus II for å vere same namn, slik at han som skulle vore Martin II vart Martin IV.
  • Johannes XVI er ein motpave, men sidan statusen hans var uklår i lang tid går den offisielle pavelista rett frå Johannes XV til Johannes XVII.