Den kinesiske revolusjonen i 1949

Den kinesiske revolusjonen i 1949 var ei rad hendingar som førte til kunngjeringa av Folkerepublikken Kina. Denne fann stad 1. oktober 1949.

Sjå ògEndra