Dendritt i anatomi

Dendritt er ein utlaupar som tar imot informasjon frå ei nervecelle til ei anna og leier impulsar til nervecella.

KjelderEndra