Det økonomiske samordningsrådet

Det økonomiske samordningsrådet var eit rådgjevande organ for den norske regjeringa og administrasjonen i særleg viktige økonomiske saker. Rådet vart skipa ved kongeleg resolusjon den 4. mai 1945, men vart oppløyst alt i 1954.

Saker som organet handsama var mellom anna forsyningsspørsmål, pengepolitikk og prispolitikk.

Kjelder Endra