Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelege Bibliotek utgjer saman med Statsbiblioteket i Århus Danmarks nasjonalbibliotek. Etter ei samanslåing av Københavns Universitetsbibliotek og Det Kongelege Bibliotek til éin institusjon i 2005 er det offisielle namnet Det Kongelege Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek.

Det Kongelege Biblioteks Den Sorte Diamant teikna av arkitektfirmaet schmidt hammer lassen architects.
Gangbroer mellom det nye og det gamle biblioteket.

Biblioteket har røter tilbake til Det Kongelege Bibliotek som vart grunnlagt av Frederik III i 1661–1663 og Universitetsbiblioteket som vart grunnlagt i 1482.[1]

Samlinga utgjer per 2011 6 100 000 bøker og tidsskrift, 18 300 000 trykk og fotografi, 7 400 000 pamflettar, brosjyrar osb. og 1 200 000 anna materiale, totalt 33 000 000.[2]

Biblioteket har hovudsete på Slotsholmen i København der Den Sorte Diamant utgjer fasaden til biblioteket mot vatnet.

Referansar Endra

  1. Hovudpunkter af mere end 500 års historie
  2. Årsberetning 2011