Det indiske kastesystemet

Det indiske kastesystemet er den kastestyrte samfunnsordninga som har utvikla seg i India gjennom fleire tusen år. Dette er eit system som er nedfelt i hinduskrifter, tradisjonar og lovtekstar, men også forsøkt endra gjennom aktivisme, lovverk og religiøse reformer. Liknande system er utbreidde over heile Sør-Asia og tildels i sørasiatiske utvandrarmiljø.

Illustrasjon frå verket Seventy-two Specimens of Castes in India som viser typisk klesdrakt for mann og kvinne frå skomakarkasten i Madurai.

Den religiøst baserte grovinndelinga av samfunnet inneheld fire kastegrupper kalla varna ('farge'): Bramin ('prest/lærd'), ksjatrya ('krigar'), vaisjya ('handverkar') og sudra ('tenar'). Denne inndelinga går på tvers av geografiske og språklege linjer. Men medlemmene i kastesamfunnet høyrer også til mindre grupper, ofte kalla jati, som er tilknytte særskilde stader, yrke, språk- eller folkegrupper. I det tradisjonelle kastesystemet gifta ein seg nesten berre innanfor desse gruppene, og følgde levesettet til sin jat.[1]

Kasteordninga er særleg tett bunde til hinduismen, men finst òg blant dei andre religiøse gruppene i Sør-Asia. Kastane er nemnde i buddhistiske tekstar som brāhmaṇa, khattiya, vessa og sudda, men den siste er ofte utelaten. Buddha sjølv meinte at kaste ikkje var relevant for andeleg utvikling.[2]

Lovgjeving har sidan sjølvstendet i 1947 forsøkt å betra høva for lågkastene. I moderne bysamfunn har også utdanning, media, moderne arbeidsliv og politikk ført til at kaste har mindre tyding enn hadde tidlegare,[3] men på landsbygda og i visse samanhengar (forhold, ekteskap, politikk og liknande) kan det framleis vera særs relevant.[4]

Sjå òg endre

Kjelder endre

  1. Scott, J., & Marshall, G.(2009), «caste» (avgrensa tilgang) i A Dictionary of Sociology, Oxford University Press (henta 3. juni 2013)
  2. Keown, Damien, «caste» (avgrensa tilgang). A Dictionary of Buddhism, Oxford University Press, 2004. Oxford Reference. 2004 (henta 3. juni 2013)
  3. «caste», A Dictionary of Public Health. Ed. Last, John M. Oxford University Press, 2007. Oxford Reference. 2007 (Avgrensa tilgang).
  4. Bayly, Susan (1999). Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-26434-1. doi:10.2277/0521264340. ; Jeffrey, Craig (2001). «'A Fist Is Stronger than Five Fingers': Caste and Dominance in Rural North India». Transactions of the Institute of British Geographers, New Series 26 (2): 217–236. JSTOR 3650669. doi:10.1111/1475-5661.00016. . Oppgjevne av Engelsk Wikipedia i «Caste system in India».
  Denne samfunnsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.