Det militære marsjmerke

Det militære marsjmerket vart innstifta i 1915, og er eit dugleiksmerke for marsj med opppakning og våpen. Merket sitt føremål er å stimulere marsjinteressa mellom militært og sivilt personell.

Prøva til det militære marsjmerket omfattar 30 km forflytting (marsj/løp) med pakning og våpen (11 kg) - utan skyting.

Sjå òg endre