Det norske jord- og myrselskap

Det norske jord- og myrselskap (DNJM) vart skipa i 1972 ved at selskapa Ny Jord og Det norske myrselskap gjekk saman. Utvikling av bureisingsfelt vart ei viktig oppgåve for dette selskapet. I 1986 overtok selskapet Statens jordundersøkelse ved NLH, og bygde ut si eiga verksemd, Landbrukets analysesenter, med moderne apparat og utstyr. I 1989 fusjonerte DNJM og GEFO (Institutt for georessurser og forurensningsforskning) til Jordforsk.

Spire Denne landbruksartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.