Samsung Diamond League er eit årleg friidrettsstemne som vert arrangert av det internasjonale friidrettsforbundet kvart år. Diamond League vart skipa fyrste gongen i 2010 som erstatning for den tidlegare Golden League.

I motsetnad til Golden League, der målet var å auka profilen til dei leiande europeiske friidrettstevlingane, prøver Diamond League å styrkja friidrett på verdsbasis. Diamond League er fordelt på ulike stemne i dei ulike medlemslanda over ein periode på fleire månader. I 2012 gjekk Diamond League frå mai til september. Noreg er også eit medlemsland i Diamond League og Bislett Games var i 2012 ein del av Diamond League.

Kjelde

endre

Bakgrunnsstoff

endre