Diaré er tyntflytande avføring som kjem svært ofte.

Diaré kan skuldast infeksjonar, mekaniske tilhøve i tarmen eller medfødte sjukdommar. Infeksiøs diaré er ein vanleg dødsårsak i område med dårleg tilgang på reint vatn, eller også dårleg handtering av kloakk. Særleg er born utsett for dette.

Spire Denne medisinartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.