Diaspora (gresk διασπορα, 'spreiing' eller 'eksil]') blir brukt om folk eller etniske grupper som blir tvinga eller lokka til å forlata dei tradisjonelle heimlanda sine og blir spreidde over andre delar av verda, og om utviklinga og spreiinga av kulturen deira som følgje av dette.

Nokre kjende diasporaer endre