Dickursby (finsk Tikkurila, på slang Tiksi) er ein bydel med jarnbanestasjon i Vanda i Finland.

Dickursby ligg 16 kilometer nord for Helsingfors sentrum på den nordre sida av Kervo å. Bydelen är Vandas administrative sentrum og det viktigaste sentrumet i Vanda saman med Myrbacka. 

KjelderEndra