Diehtosiida

samisk vitenskapsbygg

Koordinatar: 69°N 23°E

Diehtosiida er namnet på det samiske vitskapsbygget i Kautokeino. Bygget stod ferdig i juni 2009 og den offisielle opninga var 2. november 2009. Følgjande institusjonar held til her:

Diehtosiida