Diffraksjon er eit bøyingsfenomen ved forplanting av bølgjer. Når bølgjer (av t.d. lyd eller ljos) sendast igjennom snevre opningar godt og vel på storleik med bølgjelengda, spreiast dei i særskilde mønster.

Numerisk tilnærming av eit diffraksjonsmønster frå ei opning med breidde lik bølgjelengda.
Fargespelet på ein CD skuldast optisk diffraksjon.

Eit døme på optisk diffraksjon kan ein sjå på CD- og DVD-plater, der informasjonen på «data-sida» dannar eit meir eller mindre regelmessig mønster med detaljar på storleik med lysbølgjer. Ljos med ulike bølgjelengder (dvs. ulike fargar) reflekterast i ulike retningar, så sett i elles «fargelaust» kvitt ljos strålar plata i fargerike «regnbogemønster».

Sjå òg

endre

Kjelder

endre