Interferens

Wikimedia-fleirtydingsside

Interferens kan vise til: refer to

Naturvitskap og medisin endre

Samfunnsvitskap endre

  • Interferensteori i psykologi, interaksjon mellom nyleg lærte materiale og tidlegare lærte oppførslar, minne og tankar.
  • Språkleg interferens, språkoverføring av morsmålsgrammatikk og uttale inn i eit lært språk.

Sport endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.