Gjenskin eller diffus refleksjon er ljos som er kasta tilbake frå ein uregelmessig, reflekterande flate. Ved gjenskin blir det ikkje danna noko spegelbilete, men sjølve flata synst å lyse.

Gjenskin frå ei blank overflate.[1] Strålane representerer strålingsintensitet, som varierer i følgje Lamberts cosinuslov for ein ideell diffus reflektor.

Sjå òg endre

Kjelder endre