Diskusjon:Hiv/aids i Afrika

Kjelder endre

 • Aase, Asbjørn (2004): HIV/AIDS i Afrika – med case fra Malawi. Leksjon frå AFR 6002/1002. NTNU: 21.04.2004. Ikkje tilgjengeleg utanfor NTNU.
 • Adherents.com (2004): Adherents.com - Religion by Location. [1]
 • Allafrica.com (2004): SA Vaccine Development Gets Shot in the Arm. Av Veronica Mohapeloa. 18. mai 2004. [2]
 • Aryeete-Attoh, S (1997a): Geography of Sub-Saharan Africa. 1997: Prentice Hall.
 • Aryeete-Attoh, S (1997b): Urban Geography of Sub-Saharan Africa. I Aryeete-Attoh (1997a). Side 182–222.
 • Banda, Mabvuto (2004): HIV vaccine on test in Malawi. Nation Online. [3]
 • BBC (2003): Vatican in HIV condom row. I BBC NEWS World edition. BBC 2003. [4]
 • Caldwell, J.C (2000): Rethinking the African AIDS Epidemic. Population and Development Review 26(1), 2000, side 117–135.
 • Freeman, Candace (2004): 53 000 On ARV Treatment By 2005, Pledges Mbeki. 21. mai 2004. Allafrica.com. [5]
 • Gould, Peter (2003): The Vatican's condom challenge. I BBC NEWS World edition. BBC 2003. [6]
 • Johwa, Wilson (2003): Male Circumcision, HIV's Missing Link? Interpress News Agency. [7]
 • Kingston, Tim (2004): South Africa's AIDS activism -- Treatment with a democratic edge. I San Francisco Chronicle. [8]
 • Martin, David (2002): Africa: A Mission Accomplished? I Books & Culture, a Christian Review. Vol. 8, Nr. 6, S. 11. [9]
 • Oliver, Murray (2003): Pope John Paul II and Africa. I CTV News. [10]
 • Oppong, J (1997): Medical Geography of Sub-Saharan Africa. I Aryeete-Attoh (1997a). Side 147–181.
 • Piot, Peter (2002): Speech by Dr. Peter Piot, Executive Director of UNAIDS at the XIV International Conference on AIDS, Barcelona, 7-12 July 2002: Cost of Drugs. Geneve: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 2002. [11]
 • SABCNews.com (2004): Global Fund threatens to withdraw funding for Aids. 22. mai 2004. [12]
 • Quinn, Thomas C., Maria J. Wawer & Nelson K. Sewankambo (2000): A Study in Rural Uganda of Heterosexual Transmission of Human Immunodeficiency Virus. I The New England Journal of Medicine. Vol. 343, Nr. 5, 3 august 2000. [13]
 • Seljeflot, S.B (1999): Migration and Human Development: A Case Study of Female Migration to Accra, Ghana. Bulletin of the Ghana Geographical Association. Nr 21, 1999. Side. 157–165.
 • Shelton, James D. (2002): "Pearl" for the week of June 20, 2002. Male Circumcision and National HIV Infection Rates. Baltimore: United States Agency for International Development. 20. juni 2002. [14]
 • UNAIDS (2002): Report on the global HIV/AIDS epidemic 2002. Geneve: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 2002. [15]
 • UNAIDS (2003a): Accelerating Action against AIDS in Africa. Geneve: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 2003. [16]
 • UNAIDS (2003b): AIDS epidemic update, december 2003. Geneve: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 2003. [17]
 • UNAIDS (2004): AIDS epidemic update, december 2004. Geneve: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 2004. [18]
 • UNAIDS (2004b): 2004 Report on the global AIDS epidemic. Geneve: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) July 2004. [19]
 • UN (2003): The impact of aids. New York: United Nations, 2003. [20]
 • UN (2004): World Contraceptive Use 2003. United Nations (UN) Department of Economic and Social Affairs Population Division April 2004. [21]

Om artikkelen endre

Denne artikkelen er basert på ei semesteroppgåve gjeve i modul B i AfrikastudierNTNU i Trondheim. Oppgåveteksten var slik: «Gi en allmenn beskrivelse av HIV - AIDS-situasjonen i Afrika sør for Sahara. Forklar forekomsten av sykdommen gjennom kulturelle, økonomiske og politiske bakgrunnsfaktorer. Redgjør for variasjoner mellom områder og grupper innenfor Afrika sør for Sahara. Velg ut ett land for en nærmere analyse. Oppgaven teller 20 % av den totale karakteren. Omfang: 2000 til 3000 ord»

Oppgåvesvaret fekk karakteren B. Sensoren peika på ting som kan utbetrast:

 • "forskjeller mellom Vest- og Østafrika kunne vært påpekt tydeligere"
 • "Variasjoner mellom aldersgrupper og kjønn er ikke beskrevet direkte"
 • "betydningen av kvinnenes svake stilling økonomisk og på andre måter er ikke omtalt i særlig grad"

Det vil nok vera mykje arbeid att for å gjera artikkelen like nøytral, leksikal og omfattande som ein god Wikipedia artikkel bør vera. Artikkelen seier t.d. lite om det konservative (anti-kondom) kristne og muslimske synet på sjukdomen og kva som bør gjerast.

Gjeremål / spørsmål for artikkelen endre

 • Problematisering av statistikk
 • Løyse problemet Sudan som er nord-afrika men ikkje berre muslimsk og har 2,3% HIV-prevalens
 • Nye tal for rural/urban samanlikning
 • Figur som viser spreiinga av HIV/AIDS på byrjinga av 90-talet.
 • NPOV, meir leksikal stil
 • Referansar
 • Omsett engelske sitat
 • Gjere artikkelen om til å handla om Afrika sør for Sahara til heile Afrika.
 • Kva gjer HIV/AIDS med forventa levealder?
 • Kva gjer Afrikanske myndigheiter i større detalj?
 • Andre kjønnssjukdomar fører til auka risiko for å blir smitta.
 • Referansar til HIV/AIDS i Sør-Afrika, referansar og diskusjonsside der.
 • Etter eit snøggsøk i teksten finn eg ikkje noko referanse til foreldrelause barn, skulle dette leggjast inn bør ein vera merksam på desse artiklane frå bistandsaktuelt: [22], [23]. --Guttorm 16. jun 2005 kl. 1015 (UTC)
Tilbake til siden «Hiv/aids i Afrika».