DnaB er ein helikase i bakteriar. Ved byrjinga av replikasjonen i Escherichia coli dannar han eit kompleks med helikaselastaren DnaC. I E. coli er DnaB ein heksamer.

DnaB bind dårleg eller ikkje i det heile til totråda DNA og eintråda DNA dekt med eintrådsbindande protein.

KjelderEndra