Driftsbygning i landbruk er ein bygning som er rekna som nødvendig i samband med drifta av landbruket.[1] Ein slik bygning kan ha ein enkelt funksjon, som å husa husdyr eller landbruksmaskinar, eller kombinera fleire funksjonar. Nokre vanlege driftsbygningar er fjøs, løe, stall og maskinhall.

Moderne lausdriftfjøs for mjølkeproduksjon.

Kjelder endre

  1. «§ 3-2.Alminnelige driftsbygninger i landbruket». Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). lovdata.no.