Landbruksmaskinar er maskiner som vert nytta innan landbruk og femner om:

Jordbruksmaskinar.

Sjå òg endre