Landbruksmaskin

Landbruksmaskinar er maskiner som vert nytta innan landbruk og femner om:

Jordbruksmaskinar.

Sjå ògEndra