«Du må ikke sove» er eit dikt skrive av Arnulf Øverland i 1936. Det vart utgjeve i diktsamlinga Den røde front i 1937, og åtvarar mot framgangen til nazismen og facismen i Europa. Hitler vert nemnd med namn.

Setningane «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!» og «Tilgi dem ikke; de vet hvad de gjør!» er kjende setningar henta frå dette diktet.

Diktet har i alt 18 strofer.

Bakgrunnsstoff endre