Duo

to personar som arbeider saman

Duo er ei gruppe som består av to personar. Omgrepet mest nytta om musikalske grupper, men kan òg nyttast i andre samanhengar der to personar opptrer saman. Ein song som vert sunge av ein duo vert kalla ein duett.

Ordet duo kjem frå det latinske ordet for talet to.

Sjå òg endre