Ein duett er ein musikalsk komposisjon eller stykke for to utøvarar. Stykket vert framført anten berre av to musikarar eller av to solistar akkompagnert av ein eller fleire musikarar. Ein duett kan framførast av både instrument og song. Omgrepet vert likevel mest nytta når to personar syng saman.

Ordet kjem frå duo som er det latinske ordet for talet to.

Døme på duettarEndra

Sjå ògEndra

KjelderEndra