ELINT - Elektronisk signaletterretning, (Engelsk: Electronic signals intelligence) (russisk: Радиотехническая разведка)[1][2] er ein del av etterretningsdisiplinen SIGINT. ELINT brukar elektroniske sensorar som fokuserar på signal som ikkje direkte kan klassifiserast som samband[3] (engelsk forkorting: NONCOM). Identifisering av signala vert gjrot ved å samanlikna parametrane med kjende kriteriar, lagra i eit slags bibliotek.

ELINT-innsamling vert mest gjort for å avdekkja militær bruk av elektromagnetiske signal hjå opponentar, konkurrentar eller mogelege fiendar i framtida, særleg i form av Radar-emisjonar og utstråling frå våpensystem.

Referansar

endre
  1. https://ru.bmstu.wiki/%D0%A0%D0%A2%D0%A0_(%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0[daud lenkje]
  2. https://border.academic.ru/1019/Радиотехническая_разведка
  3. https://counterintelligence.academic.ru/771/Разведка_радиотехническая