Eigentilstand er eit omgrep nytta i kvantefysikk for å skildre eit fysisk system ved hjelp av eigenfunksjonar som svarar til særskilde eigenverdiar av dei fysiske storleikane ein skal avgjere, som energi og spinn.

Om eit system er heilt ut skildra med ein enkel eigenfuksjon, slik at dei tilsvarande storleikane kvar har ein særskild eigenverdi, seier ein av systemet er i ein eigentilstand.

Kjelder

endre